• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Ameryka Łacińska: gospodarki i inwestycje.

Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla naszego kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Serdecznie zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego czy też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie również być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dosyć niemało. Między innymi: tłumaczenie pism, koszty spraw sądowych. Ważnym argumentem na plus jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma określonych terminów i konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Otwórz link

2. Dowiedz się więcej

3. Zobacz teraz

4. Kliknij i zobacz

5. Więcej informacji Sztuczna inteligencja w finansach: rola algorytmów.

Categories: Biznes

Comments are closed.