• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zmiany liberalnych społeczeństw

Innowacyjne prowokacje dyplomatyczne
Współczesne środki masowego przekazu z całą swoją bojowością oraz coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się w głównej mierze sfinalizować odpowiednie założenia finansowe na nadciągający rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do gazet opiera się przede wszystkim na podstawie analizy tego, co cieszy się gruntownie najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do właściwego poziomu zawiadamiania opinii publicznej, a ta w wielu przypadkach bierze swoją wiedzę o realności wyłącznie z tego, co uwidocznia telewizja oraz zapisuje ogólnodostępna prasa. To kłopotliwe, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak nieduża wspólnota w całej społeczności posiada rzeczywistą wiedzę na temat przeróżnych niuansów układu politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak powszechne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To kłopotliwe, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym stopniu odczuwają się zobligowane do partycypowania w demokracji.

Categories: Blog

Comments are closed.